Maart

Sociale dumping

Elk jaar herhaalt het ABVV haar engagement in de strijd tegen sociale dumping met onder meer een actie in de maand maart.

Volg ons op onze Facebook-pagina om informatie over deze actie te ontvangen.

Wat is sociale dumping?

Het is een geheel aan frauduleuze praktijken die sommige bedrijven toepassen om de arbeidswetgeving en de sociale zekerheidsregels van toepassing op werknemers, te omzeilen. Het betreft zowel werknemers in loondienst als in onderaanneming.

Meer en meer Belgische werkgevers maken misbruik van onderaanneming, ze doen daarbij beroep op buitenlandse bedrijven die werknemers op onze werven tewerkstellen. Andere bedrijven richten zich meteen op postbusfirma’s uit Oost-Europese landen, en stellen die werknemers te werk. Nog anderen maken gebruik van schijnzelfstandigen of zijn snel failliet. In elke situatie zijn de contracten zo opgesteld dat enkel de onderaannemer aansprakelijk is en niet de hele onderneming.

Wanneer een werknemer het slachtoffer is van misbruik, van het niet naleven van de regels inzake rusttijden, arbeidstijden of arbeidsvoorwaarden, heeft hij slechts één mogelijkheid : zijn werkgever aanklagen. Als hij daar de moed voor vindt, want de werkgever maakt deel uit van een eindeloze keten van ondernemingen. Net daarom is het noodzakelijk dat het aantal schakels beperkt wordt en dat iedereen in de keten van onderaanneming  medeverantwoordelijk is. Wij eisen een gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor de gehele onderaannemingsketen. Er moet een einde komen aan de beperkte aansprakelijkheid van het bouwbedrijf ten opzichte van de bouwarbeiders. Deze beperking versplintert de syndicale daadkracht en draagt bij tot het isolement en de onzekerheid van de werknemers.

Statutair Congres

Deze maand zal het Statutair Congres van de Algemene Centrale ABVV plaatsvinden.

Het statutair congres wordt om de vier jaar bijeengeroepen. Het is de hoogste beslissingsinstantie van de Algemene Centrale van het ABVV.

Het statutaire congres is het centrale moment waarop de vertegenwoordigers van de basis van de vakbond de grote beleidslijnen bepalen die de bestuurlijke instanties moeten volgen. Die bestuurlijke instanties zijn het federaal bestuur, het uitvoerend bestuur en het federaal secretariaat. De gewestelijke afdelingen zijn in het congres vertegenwoordigd met één afgevaardigde per 400 leden. Het congres beoordeelt het activiteitenverslag over de voorbije vier jaar en bepaalt de beleidslijnen voor de toekomst door middel van resoluties.