November

Legitimatiekaart (arbeiders)

Je zal  je legitimatiekaart ontvangen. Deze wordt automatisch verzonden door Constructiv.

Deze kaart bevat het aantal dagen dat je tijdens het voorafgaande jaar (het zogenaamde "referentiejaar") werkelijk hebt gewerkt (of gelijkgestelde dagen).

Er bestaan 2 soorten legitimatiekaarten:

  1. De "rechthebbende" legitimatiekaart: deze bewijst dat je tijdens het referentiejaar voldoende dagen gewerkt en/of gelijkgesteld hebt. Het geeft je bepaalde rechten (onder bepaalde voorwaarden).
  2. De  "niet-rechthebbende" legitimatiekaart: deze kaart betekent dat je tijdens het referentiejaar onvoldoende dagen gepresteerd hebt. Je hebt dus geen recht op bepaalde uitkeringen, maar er bestaan enkele versoepelingen (neem contact op met je delegee of afdeling voor meer informatie!)

De rechthebbende legitimatiekaart geeft recht op aanvullende werkloosheidsuitkeringen:

  • Vergoeding-bouw ;
  • Vorstvergoeding ;
  • Bijzondere aanvullende vorstvergoeding.

Je kan er ook je anciënniteit in de sector mee bewijzen: voor de toekenning van vakantiegeld invaliden, SWT, ...

NEEM CONTACT OP MET JE DELEGEE OF  AFDELING VOOR MEER INFORMATIE!

Hoeveel dagen heb je nodig om een rechthebbendekaart te verkrijgen?

kader