Oktober

Getrouwheidszegels (arbeiders)

Als bouwarbeider heb je recht op getrouwheidszegels, zelfs in geval van faillissement van je werkgever. Het bedrag dat je ontvangt, komt overeen met een 13de gesolidariseerde maand.

Bedrag: 9 % van brutolonen (aan 100%) die door de werkgever aan de RSZ werden aangegeven.

Referte periode: berekening via brutolonen die verdiend werden in de période van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het lopend jaar (=dienstjaar).

Procedure: de PDOK stuurt je het zegeldocument eind september op. Je moet je kaart aan je delegee of afdeling bezorgen. De PDOK stuurt eveneens een document naar je werkgever dat een overzicht bevat van de uitgegeven zegels voor de arbeiders die bij hem in dienst waren tijdens het dienstjaar.

Betaling: je afdeling betaalt de kaart uit eind oktober.

Mogelijkheid om de premie te betalen via een inhouding op de getrouwheidszegels

Het is mogelijk om de premies van de hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden te betalen via een inhouding op de getrouwheidszegels. Zo hoeft je je geen zorgen meer te maken over het betalen van de premies, want wij doen dat voor jou! Je ontvangt dan elk jaar een brief waarin je betalingskeuze wordt bevestigd via een inhouding op de getrouwheidszegels en je hebt dan drie weken de tijd om Constructiv mee te delen welke gezinsleden niet meer opgenomen moeten worden. Meer informatie over de hospitalisatieverzekering zie verder.