Anciënniteitverlof

Vanaf 18 jaar anciënniteit in het bedrijf heb je recht op jaarlijks 1 dag extra verlof, ten laste van de werkgever.