Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie bedraagt 5,25 % van het brutoloon (aan 108%) dat je hebt verdiend tussen 1 juli van het voorgaande kalenderjaar en 30 juni van het toekenningsjaar. Om dit te ontvangen moet je op 30 juni (toekenningsjaar) in dienst zijn.

In geval van ontslag tussen 1 januari en 30 juni (behalve om dringende redenen): € 60 per maand tijdens voormelde periode op voorwaarde dat je gedurende het hele voorgaande jaar ingeschreven was in een bedrijf van de sector. (Niet voor wie zelf ontslag nam.)