SWT-uitkering

Iedere bruggepensioneerde werknemer heeft recht op een maandelijkse forfaitaire bedrijfstoeslag SWT ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Deze bedraagt € 120.