Aanvullende vergoedingen

CORONA: aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid

Het fonds voor bestaanszekerheid zal aan werknemers in tijdelijke werkloosheid een bedrag toekennen van € 5/dag. Het ABVV zal dit bedrag uitbetalen samen met de werkloosheidsuitkeringen..

Ben je langer dan 30 dagen werkonbekwaam?

Als je langer dan 30 kalenderdagen werkonbekwaam bent dan heb je recht op een aanvullende vergoeding in het geval van:

  • Gewone ziekte
  • Privé-ongeval
  • Arbeidsongeval
  • Ongeval op weg naar en van het werk
  • Beroepsziekte
  • Zwangerschapsverlof

Deze extra vergoeding ontvang je bovenop de uitkering die je eventueel via de mutualiteit of de verzekering krijgt.

Hoeveel bedraagt die extra vergoeding?

Ben je langer dan dertig kalenderdagen arbeidsongeschikt? Dan kan je vanaf de eenendertigste dag van je arbeidsongeschiktheid een vergoeding ontvangen van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Deze vergoeding kan je gedurende maximaal 120 dagen per jaar ontvangen.

Je werkt voltijds…

Het bedrag van deze vergoeding is €5 per dag en er wordt uitgegaan van een werkweek van zes dagen. Indien je voltijds werkt, ontvang je met andere woorden een extra vergoeding van €30 per week.

Werk je niet voltijds?

Dan wordt de vergoeding in verhouding berekend.

Bijvoorbeeld: als je 22 uur per week werkt, ontvang je een vergoeding van iets meer dan €17 per week. Aan dat bedrag kom je door het maximale bedrag van €30 te vermenigvuldigen met 22 en dan te delen door 38. Je werkt immers 22 uur van de normale volledige werkweek van 38 uur.

Vergoeding voor huidspecialist

Huidaandoeningen komen in jouw sector vaak voor. Daarom heb je als werknemer ook recht op een forfaitaire vergoeding om de kosten te dekken van een bezoek aan een huidspecialist (dermatoloog). Deze vergoeding bedraagt €20 per jaar. Dit geldt zowel wanneer je op consult gaat op verzoek van de bedrijfsarts als wanneer je dit doet op eigen initiatief.

Zo vraag je de extra vergoeding aan

Deze vergoedingen kan je aanvragen met een formulier dat je kan downloaden op de website van het Fonds. Deze formulieren zijn ook beschikbaar in onze regionale afdelingen. Je kunt het dus afhalen bij onze kantoren en ook voor het invullen kun je uiteraard een beroep doen op het ABVV. Wij bezorgen het formulier ook terug aan het fonds zodat die je snel kunnen betalen. Opgelet, deze betaling wordt elke 3 maanden gedaan.

Opgelet:

  • Een deel van het formulier zal ingevuld moeten worden door de ziektekostenverzekering of de verzekeringsinstelling.
  • Als je wil genieten van de tussenkomst voor een raadpleging bij de dermatoloog, zal je het formulier moeten laten invullen en tekenen door de dermatoloog.