Opleidingsvergoeding

Je krijgt een vergoeding wanneer je naschoolse, erkende cursussen volgt. Deze cursussen zijn gekoppeld aan een effectieve geldsom, dat is de opleidingsvergoeding. Die vind je onder meer op de website www.coachbelgium.be waar je alle info over opleidingen vindt. Voor je de cursus volgt, weet je dus precies hoe groot de opleidingsvergoeding is die je ervoor ontvangt.

Ten laatste 6 weken na het volgen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankrekening. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat je als werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, is €750 bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2018.

Ten laatste in de tweede helft van november zal je een opleidingsvergoeding ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnummer dat je tijdens de cursus hebt opgegeven.