Syndicale premie

Bovenop de eindejaarspremie ontvangen de arbeiders van de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen die aangesloten zijn bij een vakbond ook een syndicale premie van €135 per jaar.

Deze syndicale premie wordt betaald door de Algemene Centrale van het ABVV via het attest eindejaarspremie.

Zelfs als je geen recht hebt op de eindejaarspremie, dan geeft dit attest wel recht op een syndicale premie.

Wat moet je hiervoor doen?

Het attest syndicale premie dien je zo snel mogelijk in te leveren bij een van de gewestelijke kantoren of op een van onze zitdagen. De Algemene Centrale staat in voor een snelle en correcte betaling van je premie.