Vervoerskosten

Trein: de werkgeverstussenkomst bedraagt 70% van de huidige prijs van een treinkaart (tarieven 01/02/2019). De tussenkomst geldt vanaf de 1ste km.

Tram, metro of bus: er zijn 2 soorten tussenkomsten:

  • De prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein.
  • De prijs is een eenheidsprijs: 71,8% van de door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 34,00 per maand.

Vanaf 01/07/2020 geldt de tussenkomst vanaf de 1ste km.

Eigen vervoer: De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt gemiddeld 50% van het bedrag van de treinkaart. De regeling geldt pas vanaf 10 km (enkele richting). Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever met vermelding van het aantal afgelegde km in enkele richting.

Fiets: Vanaf 01/09/2019 wordt een fietsvergoeding ingevoerd van € 0,10/km. Gunstiger maatregelen op ondernemingsvlak blijven behouden.

Bovendien krijgt iedereen, ongeacht de afstand en de wijze van verplaatsing, per gewerkte dag een vergoeding van € 0,2479.