Anciënniteitsdagen

Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit bereikt in dezelfde onderneming, krijgt per kalenderjaar één dag door de werkgever betaald anciënniteitsverlof. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorend tot dezelfde groep van ondernemingen waarbij de arbeider is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen. Ook periodes van uitzendarbeid, voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden in rekening genomen.

Vanaf 01/01/2020 wordt een extra dag anciënniteitsverlof toegekend aan de werknemers met 15 jaar of meer dienst in de sector (ten laste van het Sociaal Waarborgfonds).