Bestaanszekerheid

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Wanneer je tijdelijk werkloos bent (behalve omwille van overmacht) ontvang je gedurende maximum 90 dagen per jaar van de werkgever een aanvullende vergoeding.

Het bedrag van deze aanvullende vergoeding is gekoppeld aan de index. 

Vanaf 1 april 2020 bedraagt deze € 13,1080 per dag.  

Specifieke regeling naar aanleiding van de Coronacrisis: voor alle aanvragen tijdelijke werkloosheid vanaf 1 maart 2020 zal de aanvullende vergoeding betaald worden aan alle werknemers, zowel arbeiders als bedienden, voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid die gelieerd zijn aan de huidige crisis, dus ook voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.