Sectorale akkoorden

Het sectorale akkoord 2017-2018 voorziet voor arbeiders in een verhoging van de sectorale bruto minimumlonen met € 0,12 en van de ploegenpremies met 1,1% op 1 mei 2017.

De bruto uurlonen en de ploegpremies voor zover zij uitgedrukt zijn in forfaitaire bedragen op 31 december 2017, effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2017-2018 niet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten, zullen verhoogd worden met 1,1% op 1 januari 2018. (Bron: http://www.werk.belgie.be/CAO/116/116-2017-011272.pdf )