Sectoraal akkoord 21-22

Sectoraal akkoord 21-22:

De belangrijkste voordelen voor de werknemers hebben betrekking op:

Koopkracht - Focus op de lage lonen en vrijheid van onderhandelen

 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20 /uur of € 34,666/maand in twee fasen (1.12.2021 en 1.04.2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • Verhoging van 0,4% vanaf 01.01.2022 op de reële lonen (met een minimale verhoging van € 0,10/u of € 17,33/maand) en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4%.
  • Een coronapremie van € 200.
 • Voor de geconventioneerde ondernemingen zijn vrije onderhandelingen mogelijk.

Bestaanszekerheid - Betere bescherming van de werknemers

 • Verhoging van de vergoeding in geval van tijdelijke/economische werkloosheid: € 11,5 (in plaats van € 11).
 • Nieuw: zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte verwijdering ook een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,50 per niet gewerkte dag.

Werkbaar werk - Nachtarbeid, SWT en tijdskrediet

 • Het financieel compensatiesysteem, geïntroduceerd met het sectorakkoord 2019-2020, voor de werknemers die ’s nachts werken en willen overgaan naar dagwerk vanaf 55 jaar en mits akkoord van de werkgever is verbeterd:
 • Na 10 jaar: 2 maanden aan 50% en 2 maanden aan 25%
 • Na 20 jaar: 4 maanden aan 50% en 4 maanden aan 25%
 • Na 30 jaar: 6 maanden aan 50% en 6 maanden aan 25%
 • Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen.
 • Maximale verlenging tijdskrediet met motief.

Gezondheid van de werknemers - Voortgezet medisch toezicht

 • Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

Syndicale premie

 • Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.
 • De attesten zullen naar alle bedienden in de sector worden verstuurd.