Sectorale akkoorden

Vanaf 1 mei 2017 worden de bruto minimum ervaringsmaandlonen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het minimumbarema, gesloten op 20  oktober 2015 in het Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid , die van kracht zijn op 1 maart 2017, verhoogd met 1,1 % bruto.  Deze verhoging is eveneens van toepassing op de werknemers die op 31 maart minder dan 1,1 % boven de geldende minimummaandlonen betaald worden.

De bruto maandwedde en de ploegpremies voor zover zij uitgedrukt zijn in forfaitaire bedragen van de werknemers op 31 december 2017, effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2017-2018 niet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten, zullen verhoogd worden met 1,1% bruto op 1 januari 2018. (Bron: http://www.werk.belgie.be/CAO/207/207-2017-008260.pdf ).