Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

Indien je gedeeltelijk werkloos wordt, of ontslagen wordt omwille van economische of technische redenen, dan voorziet de sector een aanvullende werkloosheidsvergoeding van €10 vervangen naar 10,50€ per dag gedeeltelijke werkloosheid.