Nacht- en ploegenarbeid: Wij hebben oplossingen

We bieden je graag deze brochure nacht- en ploegenarbeid aan. De brochure staat stil bij de evolutie van de nacht- en ploegenarbeid in België en Europa. We kijken ook naar onze chemiesector en hoe werkbaar die is.

Deze brochure staat verder stil bij de fiscale cadeaus die gegeven worden aan deze atypische arbeidsvormen.

Tot slot gaan we op zoek naar syndicale instrumenten om de nacht- en ploegenarbeid in de bedrijven verder te humaniseren.

Heel wat maatregelen in deze brochure zijn financierbaar door het demografiefonds. Voor vragen hierover of over het demografiefonds in het algemeen, kan je contact opnemen met dany.vancauwenbergh@accg.be

Graag verwijzen we naar onze paritaire website van het demografiefonds: www.demografiefonds.be

En naar onze website: www.accg.be/nl/demografiefonds