Voorstelling

De sector schoonmaak in België stelt ongeveer 51.000 werknemers tewerk, waarvan meer dan 60% vrouwen. Ze werken vooral in de “gewone schoonmaak”. Daarnaast behoren ook ruitenwassers, industriële reiniging, afvalophaling, ontsmetting tot deze sector. De sector telt ongeveer 1.500 ondernemingen van diverse grootte. De 10 grootste ondernemingen stellen meer dan de helft van het personeel in de sector tewerk en halen meer dan de helft van het omzet. De sector ressorteert van het Paritair Comité 121.