Loonsindexering

De lonen, de indexeerbare premies en eventuele andere loontoeslagen volgen de indexevolutie. Zij worden telkens aangepast op 1 januari en 1 juli.

Opgelet deze indexering geldt zowel voor de minimumuurlonen als voor de werkelijke uurlonen.

De nieuwe bedragen (januari 2020) zijn het resultaat van enerzijds de indexering op 1.1.2020 (lonen x 0,9998) en anderzijds de conventionele verhoging bekomen met de laatste sectoronderhandelingen (lonen + 0,1471 euro).

Meer informatie