Loonsindexering

De lonen, premies en eventuele andere loontoeslagen volgen de indexevolutie.  Zij worden telkens aangepast op 1 januari en 1 juli. Ook de stuklonen en forfaitaire lonen worden geïndexeerd.

Meer informatie