Feestdagen

De wet geeft je recht op 10 feestdagen per jaar. Ze moeten als een gewone werkdag betaald worden.

Als het bedrijf waar je gewoonlijk poetst een feestdag aan zijn personeel toekent boven de 10 wettelijke feestdagen, dan heb je recht op het loon van deze dag, volgens dezelfde voorwaarden waartegen een wettelijke feestdag wordt betaald.

Als dat niet het geval is, neem contact met je delegee of met je plaatselijke vakbondsafdeling.