Afscheidspremie

Bij brugpensioen of pensioen heb je recht op een afscheidspremie. Die bedraagt € 24,79 per gewerkt jaar in de sector tijdens de laatste 25 jaar, dus maximaal € 619,75

Voor wie op het ogenblik van de (brug-)pensionering niet meer effectief werkt, geldt enkel de laatste twintig jaar.