Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie wordt betaald op het einde van het jaar en bedraagt 8,85% van je brutolonen (à 108%) verdiend in de referteperiode, dat wil zeggen de periode van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het huidige jaar.