Eindeloopbaan

SWT: alle mogelijke stelsels

   
60/62 jaar
algemeen

•60 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017

• 62 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018

• 40 jaar loopbaan (mannen) / 33 jaar (2017) -

   34 jaar (2018) loopbaan vrouwen

58/59 jaar
lange loopbaan
• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017
• 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018
• 40 jaar loopbaan
58/59 jaar
zwaar beroep

• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017
• 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018
• 33 of 35 jaar loopbaan (naargelang type 'zwaar beroep')

• in een zwaar beroep gewerkt hebben tijdens
  5/7 jaar in de loop van de 10/15 laatste jaren

58/59 jaar
nachtarbeid
• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017
• 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018
• 33 jaar loopbaan
• 20 jaar nachtarbeid
58 jaar
medische
redenen
• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2018
• 35 jaar loopbaan

Je dient te voldoen aan algemene en sectorale voorwaarden, onder andere werkloosheidsvergoedingen ontvangen, sectoranciënniteit, ...

Het minimale bedrag van de aanvullende vergoeding SWT is €123,5. Dit minimumbedrag wordt toegekend bij de verschillende vormen SWT indien voldaan aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Pensioen

2e pensioenpijler

Vanaf 1 juli 2008 werd een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de sector opgericht.

Jaarlijks wordt in de maand december een premie gestort op je individuele pensioenrekening. Die premie is een percentage* berekend op je brutoloon (periode 01/07 voorgaande jaar tot 30/06 huidige jaar), aangevuld met bijdragen voor gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval of arbeidsongeval, en eventueel de ‘blijfpremie’.

* 0,69% als je een sectoranciënniteit hebt van minder dan 10 jaar en 1,15% vanaf 10 jaar sectoranciënniteit.

Je kan over je aanvullend pensioen beschikken op het ogenblik dat je effectief met pensioen gaat, als kapitaal of als rente.

Bij overlijden voor die leeftijd gaat het gespaarde bedrag naar de erfgenamen en wordt een extra bijdrage van € 750 gestort. (informatie: www.wood-life126.be)

De instapleeftijd is 21 jaar, ook al begin je al eerder in de sector te werken.