Vergoeding invaliden

Indien je aan de voorwaarden voldoet (onder andere een arbeidsongeschiktheid van minimum 66 %): € 495,79 per jaar.

Bij het overlijden van de invalide heeft de weduwe/weduwenaar recht op een eenmalige vergoeding: € 495,79.