Loonsindexering

De lonen volgen de index. Om de 3 maand (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) worden de lonen aangepast indien de indexevolutie minimaal 0,5% bedraagt.