Aanvullende vergoeding langdurige ziekte

  • 31ste tot 150ste kalenderdag ziekte : € 4,50
  • 151ste tot 365ste kalenderdag ziekte : € 5,13.

Maximum 287 daguitkeringen per ziekte (in zesdagenweek). Arbeidsongeval, beroepsziekte en moederschapsrust komen niet in aanmerking.