Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

De aanvullende vergoeding voor gelijkgestelde dagen economische of technische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, arbeidsongeschiktheid en verlof om dwingende reden bedraagt € 2,41 per dag.