Wood-life 126 - sectoraal pensioenplan

Op 1 juli 2008 ging het sectoraal pensioenplan voor de sector Stoffering en de Houtbewerking 'wood-life 126' van start. In dit sectoraal pensioenplan heeft elke aangesloten arbeider een individuele rekening, waarop de sector geld stort. Die bedragen leveren een intrest op. Wat op die rekening wordt bijeen gespaard kan worden opgenomen vanaf de leeftijd van 65. Je vindt alle informatie (voor wie, welk bedrag, overgangsregeling, …)