Anciënniteitsverlof

Indien je 20 jaar in dienst bent bij het bedrijf heb je recht op één betaalde dag anciënniteitsverlof.