Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Alle SWT-stelsels (vroeger brugpensioen genoemd) zijn verlengd. Opgelet: het halftijds brugpensioen op 55 jaar werd door de regering afgeschaft.

SWT Belangrijkste voorwaarden
56 jaar
 • 56 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 40 jaar loopbaan
 • ontslagen worden door de werkgever
56 jaar met nachtarbeid
 • 56 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2014
 • 33 jaar loopbaan
 • 20 jaar nachtarbeid
 • ontslagen worden door de werkgever
58 jaar
 • 58 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 35 jaar loopbaan voor vrouwen in 2013 en
 • 38 jaar loopbaan vanaf 2014
 • 38 jaar loopbaan voor mannen
 • ontslagen worden door de werkgever
58 jaar medische redenen
 • 58 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 35 jaar loopbaan
 • ontslagen worden door de werkgever
58 jaar zware beroepen
 • 58 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 35 jaar loopbaan
 • ontslagen worden door de werkgever

 

Opmerking: bij de berekening van het netto-referteloon wordt de werkgeverstussenkomst bij brugpensioen berekend op basis van het brutoloon van de betrokkene aan 100%.

Bij overgang van alle vormen van tijdskrediet naar voltijds brugpensioen wordt de bijpassing van de werkgever berekend op basis van een voltijdse tewerkstelling.

Voor meer informatie: neem contact op met je delegee of met je gewestelijke secretaris.