Tweede pijler - Aanvullend pensioen

Sinds 2009 betalen de werkgevers een bijdrage voor je aanvullend pensioen. 

In 2019 verhoogt de werkgeversbijdrage met € 125 netto per jaar voor een voltijdse werknemer. Deze € 125 is ook van toepassing indien de 2de pijler op bedrijfsvlak hoger is.

De minimale werkgeversbijdrage bedraagt € 750 netto per jaar vanaf 2019.