Voorstelling

De tewerkstelling in de sector van de terugwinning van allerlei producten is de laatste jaren toegenomen tot meer dan 1000 – voornamelijk mannelijke - arbeiders in 2013. Ook het aantal bedrijven is in stijgende lijn. Meer dan 20% van de arbeiders is ouder dan 50 jaar. De sector bestaat voor het overgrote deel uit kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers). Het merendeel van de werknemers in de sector werkt in zo’n klein bedrijf. Toch zijn er ook een aantal multinationals actief, vaak met meerdere filialen.