Indexering van de lonen

De minimale uurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen volgen de index.

Telkens de index met 2% gestegen is, verhogen de lonen met hetzelfde percentage.