Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende uitkering van € 7,16 per dag gedurende 30 dagen in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer of voor economische redenen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid jaarlijks geïndexeerd.