Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Een opleg wordt toegekend per dag van tijdelijke werkloosheid, met een maximum van 75 dagen (in de periode van 1 januari tot 31 december). De opleg wordt vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid toegekend en wordt samen met de syndicale premie uitbetaald.

Deze opleg bedraagt € 6/dag van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of ingevolge slecht weer. Vanaf 1.1.2022 wordt de opleg ook toegekend in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Opmerking : naast de opleg bij tijdelijke werkloosheid die uitbetaald wordt samen met de syndicale premie, is er ook een aanvullende werkloosheidsuitkering van 2 € euro per dag van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, betaald door de werkgever. Deze toeslag wordt maandelijks betaald, samen met de loonafrekening.