Anciënniteitsdagen

Het stelsel van de anciënniteitsdagen in de textielrecuperatie omvat 3 dagen:

  • 10 jaar anciënniteit in de onderneming: 1 betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar
  • vanaf 15 jaar anciënniteit: 2 betaalde afwezigheidsdagen per kalenderjaar
  • vanaf 20 jaar anciënniteit: 3 betaalde afwezigheidsdagen per kalenderjaar

 

Er wordt rekening gehouden met alle periodes van tewerkstelling bij dezelfde werkgever. De vroegere anciënniteit blijft dus behouden bij hertewerkstelling bij dezelfde werkgever.