Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast.

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2023:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 37 jaar loopbaan in 2021, 38 jaar loopbaan in 2022, 39 jaar loopbaan in 2023 (vrouwen).
  • SWT 60 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan.
  • SWT 60 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan.
  • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan.
  • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan.

Landingsbanen

Bedienden met een lange loopbaan (35 jaar) of die in een zwaar beroep hebben gewerkt, kunnen - met een uitkering - vanaf de leeftijd van 55 jaar hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of tot een halftijdse betrekking.

Aanvullend sectoraal pensioen

Een sectoraal aanvullend pensioen (SAP) wordt ingevoerd. Het SAP treedt in werking op 01.01.2021.

Vanaf 01.01.2020 wordt een pensioenbijdrage van 1% gespaard. In de loop van 2021 wordt de reeds opgespaarde pensioenbijdrage als startpremie gestort op de individuele pensioenrekening.