Sectormaatregelen coronaviruscrisis

SECTORMAATREGELEN CORONAVIRUS-CAO 2021-2022

Coronapremie: sectorale toekenning van een coronapremie van € 300:

  • Toekenning volgens tewerkstellingsbreuk.
  • Berekening pro rata de geleverde prestaties binnen de referteperiode van 01/11/2020 t.e.m. 31/10/2021.
  • Schorsingen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties, met uitzondering van perioden van arbeidsongeschiktheid van meer dan drie maanden (te rekenen vanaf de eerste dag van het gewaarborgd loon), voltijds tijdskrediet en voltijds thematisch verlof.
  • Uitgereikt door de werkgever uiterlijk op 15/12/2021.
  • Op ondernemingsvlak kan een hoger bedrag toegekend worden.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona)

Toekenning van een opleg van € 2,60 per dag (5-dagenweek) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) gedurende 2021, met een maximum van 70 dagen.