Rechtvaardige transitie - Aan de slag rond klimaat op de werkvloer

De sectoren scheikunde en petroleum moeten uitdagingen aangaan in het kader van de energietransitie. Ook vakbondsvertegenwoordigers kunnen door een grondige kennis van de klimaatproblematiek syndicale oplossingen aanbrengen en de dialoog aangaan met de werkgever in zijn/haar bedrijf. De donuttool kan als model dienen om onze vertegenwoordigers in het overleg te ondersteunen.

De donuttool - wat is dat?

De donuttool schetst een beeld van hoe een bedrijf scoort op de verschillende ecologische, sociale en economische thema’s gelinkt aan het klimaatthema.

Het model toont aan hoe een duurzame economie er na een rechtvaardige transitie uit zou moeten zien. Een duurzame economie houdt rekening met twee limieten: het sociaal fundament en het ecologisch plafond. Door middel van antwoorden te geven op verschillende vragen, die het model voorziet, zal men kunnen zien wat de stand van zaken is van het bedrijf en dit op verschillende thema’s.

  • Milieuaspecten: energie, water, materialen, lucht, omgeving, aankoopbeleid en mobiliteit.
  • Sociale aspecten: opleiding, diversiteit, gezondheid en veiligheid op het werk, welzijn op het werk en werkdruk, aanwerving van personeel, lonen en collectieve onderhandelingen, mobiliteit

Elke stap in de richting van een duurzame economie telt,  ook jij kan op de werkvloer mee het verschil maken.

De tool stelt de militanten in staat om hun bedrijf beter te leren kennen op vlak van de transitie en om hun capaciteit voor syndicale controle te versterken. Alle vragen per thema zijn te vinden op de website van de donuttool.

Donuttool