Nog 176.000 sociale woningen te gaan

In Vlaanderen staan 176.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Als het huidige bouwtempo wordt aangehouden, dan kan het laatste gezin binnen 88 jaar verhuizen naar haar sociale woning. Of toch als er niet nog meer gezinnen op die wachtlijst terechtkomen.

Het is onacceptabel dat deze gezinnen zolang op een degelijke woning moeten wachten. Een woning is de start van alles, want zonder woning heb je geen adres, zonder adres kan je niet gaan werken, zonder werken heb je geen geld, en zonder geld kan je je leven niet opbouwen, … Het rijtje gaat zo eeuwig verder.

Onze buurlanden Frankrijk en Duitsland en ook Ierland tonen dat het kan om sociale woningen te bouwen aan een sneller tempo. Het ABVV doet daarom een oproep om de bouw te versnellen naar 15.000 woningen per jaar.

Vandaag/18 december kwamen we daarom met z’n allen op het Martelaarsplein in Brussel; de bouw van de sociale woningen moet sneller.

Samen sterk!