Sociale toelage

Als diamantarbeider kan je een toelage ontvangen per gewerkte en gelijkgestelde dag, de sociale toelage.

De sociale toelage wordt betaald op basis van de gewerkte en gelijkgestelde dagen (bijvoorbeeld ziekte, tijdelijke werkloosheid, ...) van het vorige jaar.

De toelage bedraagt bruto:

  • € 1,00 per gewerkte dag in het vorige jaar
  • € 0,75 per gelijkgestelde dag in het vorige jaar

De toelage wordt ten vroegste uitbetaald begin december.

Let op: de toelage is niet automatisch, deze moet worden aangevraagd, je lokale ABVV kantoor kan dit voor jou doen.