Syndicale premie

De eerste voorwaarde is dat je lid moet zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel met de bijdragen. 

De syndicale premie bedraagt € 145 voor de actieven en € 60 voor de niet-actieven.