Pensioenpremie

Eenmalige pensioenpremie (t.e.m. 2023)

Wie heeft recht op de éénmalige pensioenpremie?

  • wie op rustpensioen gaat
  • de laatste tewerkstelling als arbeider moet in de diamantsector geweest zijn
  • men dient nog effectief 60 dagen in de diamantsector te hebben gewerkt in de laatste 2 jaar vóór de aanvang van het rustpensioen (deze periode van 2 jaar wordt verlengd bij langdurige ziekte/werkloosheid).

Het bedrag van de éénmalige pensioenpremie is 2.478,94 bruto.

Betaling
De premie wordt betaald door het Intern Compensatiefonds op het einde van de maand januari die volgt op het jaar dat men op rustpensioen gaat. Je dient wel een kopie van de kennisgeving van de beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen m.b.t. het recht op rustpensioen, over te maken aan het afdelingssecretariaat van de Algemene Centrale-ABVV.

Arbeiders die in 2023 op pensioen gaan kunnen deze premie nog ontvangen. 
Voor arbeiders die op pensioen gaan in 2024 is de kapitaalopbouw van het sectorale pensioen genoeg kunnen aangroeien, waardoor de premie zal ophouden.