Anciënniteitsverlof

Indien je een aantal jaren in dienst bent in het bedrijf heb je recht op één of meerdere extra vakantiedagen:

  • Eén dag na 10 jaar anciënniteit in het bedrijf.
  • Twee dagen na 15 jaar anciënniteit in het bedrijf.