Europees akkoord in de scheikunde over de te nemen maatregelen in het kader van Covid-19

De Europese sociale gesprekspartners uit de scheikunde komen met gezamenlijke aanbevelingen om een veilige en gezonde werkvloer te creëren voor iedere werknemer uit de scheikunde. Deze aanbevelingen zijn een extra basis voor de ontwikkeling van een goede sociale dialoog in onze bedrijven.

Wat werd er afgesproken tussen de Europese sociale gesprekspartners?

  • Elk bedrijf, ongeacht zijn omvang, wordt aangemoedigd om een of meer (nood)plannen op te stellen om de bescherming van de werknemers en het behoud van zijn activiteiten te garanderen. De sociale dialoog en de betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordigers, die bezig zijn met gezondheids- en veiligheidskwesties, is van essentieel belang.
  • De plannen moeten niet alleen betrekking hebben op preventieve maatregelen, maar ook procedures opstellen ter voorbereiding op noodsituaties in geval van een nieuwe uitbraak van het virus.
  • De genomen maatregelen moeten niet alleen rekening houden met de werknemers van het bedrijf maar ook betrekking hebben op leveranciers, klanten en bezoekers. De genomen maatregelen moeten regelmatig geëvalueerd worden.

Naast de onmiddellijk zichtbare risico's moedigen de Europese sociale gesprekspartners hun leden ook aan om gezamenlijk onderzoek te doen naar bijkomende risico’s zoals mogelijke chemische risico's in verband met het toegenomen gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen, ergonomische risico's door slechte lichaamshoudingen als gevolg van ontoereikende faciliteiten en apparatuur (door gedwongen telewerken), psychosociale risico's, …

Ten slotte moet het duidelijk zijn dat geen enkele werknemer die officieel als risicodrager wordt erkend tijdens een gezondheidscrisis mag worden ontslagen.

Het sociaal overleg is met andere woorden op alle niveaus belangrijk om het risico op besmetting op de werkvloer te beperken.

Dit Europees akkoord ondersteunt de syndicale initiatieven die we in de sector en in de bedrijven hebben ondernomen. De Europese sociale gesprekspartners maken zich ook zorgen over het lot van de telewerkers. Hun welzijn moet ook onder de aandacht gebracht worden. 

Daarnaast vindt u hier een link met uitleg over de nationale overeenkomst covid-19 van de sector scheikunde.