Vorming

Hier kan je de verschillende vormingen die aangeboden worden door de vormingsdienst van de Algemene Centrale voor de periode 2019-2020 terugvinden. Je vindt bij elke vorming terug voor welke doelgroep ze is, wat er aan bod komt, waar en wanneer ze doorgaat en hoe je kan inschrijven.

In vakbondsvormingen vertrekken we van jouw ervaring en die van de andere deelnemers en wisselen deze onderling uit. We kijken wat de achterliggende wetgeving is. Zodat we volgende keer sterker staan in onderhandelingen met de werkgever en in contacten met de collega’s op de werkvloer.

De vormingen worden begeleid door professionele vormingswerkers die worden bijgestaan door bedrijfsanimatoren. Dit zijn delegees die samenwerken met de vormingswerker om de vorming zo praktijkgericht mogelijk te maken. Het aantal deelnemers per groep is beperkt. Op die manier kan iedereen voldoende aan bod komen. Je kan alleen inschrijven bij je secretaris. Heb je de basisvorming AC of ABVV achter de rug, dan kan je per vormingsjaar maximaal 1 module uit de specialisatievorming kiezen.

De vormingen hebben plaats hetzij in Vlaams OpleidingsVerlof (VOV) of in syndicaal verlof of in Betaald Educatief verlof als je in Brussel of Wallonië werkt. Hoe dat precies in elkaar zit, leggen we uit in de vorming. We zorgen ervoor dat je geen loonverlies lijdt en je verplaatsingskosten worden terugbetaald.

De adressen van de verschillende locaties vind je achteraan in deze brochure. Er worden steeds maaltijden voorzien. De specialisatievormingen hebben plaats in residentieel verband. Dat wil zeggen dat er overnachting is voorzien. Kan je door omstandigheden niet aanwezig zijn, verwittig dan zo snel mogelijk de vormingsdienst en je vakbondssecretaris. Ook voor vragen of problemen in verband met de vorming kan je terecht bij je vakbondssecretaris.