Vorming

Wat is dat, vorming volgen?

In vakbondsvormingen vertrekken we van jouw ervaring en die van de andere deelnemers, waarna we deze onderling uitwisselen. We kijken wat de achterliggende wetgeving is, zodat je volgende keer sterker in onderhandelingen met de werkgever en in contacten met je collega’s op de werkvloer staat. De vormingen worden begeleid door professionele vormingswerkers die door bedrijfsanimatoren worden bijgestaan. Dit zijn delegees die actief zijn in hun bedrijf en samenwerken met de vormingswerker om de vorming zo praktijkgericht mogelijk te maken.

Praktisch

Het aantal deelnemers per groep is beperkt. Op die manier kan iedereen tijdens de vorming voldoende aan bod komen. Je kan je alleen inschrijven bij je vakbondssecretaris. Als je de basisvorming AC of ABVV achter de rug hebt, kan je per vormingsjaar maximaal één module uit de specialisatievorming kiezen.

Verlof

De vormingen hebben plaats in het Vlaams OpleidingsVerlof (VOV), Syndicaal Verlof of in het Betaald Educatief verlof als je in Brussel of Wallonië werkt. Hoe dat precies in elkaar zit, leggen we in de vorming uit. We zorgen ervoor dat je geen loonverlies lijdt wegens je aanwezigheid in de vorming. Je verplaatsingskosten worden terugbetaald.

Voor wie?

De syndicale vorming van de Algemene Centrale - ABVV richt zich voornamelijk tot de verkozen syndicale afgevaardigden in de ondernemingen, zowel de effectieve als de plaatsvervangende. Je kan je alleen inschrijven bij je vakbondssecretaris.

Je ziet in onze brochure 2023-2024 bij elke vorming voor welke doelgroep ze is bedoeld, wat er aan bod komt, waar en wanneer deze doorgaat en hoe jij je kan inschrijven.