Organisatie

Wie beslist in de Algemene Centrale – ABVV? De leden beslissen. Want de Algemene Centrale van het ABVV is een democratische organisatie. De standpunten en verwachtingen van de vakbondsleden zijn het draagvlak waarop de hele werking gebouwd wordt.

Het bestuur van de vakbond komt tot stand volgens een getrapt democratisch systeem. Vakbondsleden kiezen hun vakbondsvertegenwoordigers, die op hun beurt vakbondssecretarissen en leidende instanties verkiezen. Op die manier functioneren 16 gewestelijke afdelingen die samen een federale vakbondscentrale vormen.

Ook de besluitvorming komt democratisch tot stand. Dat gebeurt op congressen, in vakcommissies en op vakcongressen. Daar bepaalt men een houding over sociale vraagstukken, over collectieve arbeidsovereenkomsten, over conflicten.

Het statutaire congres is het centrale moment waarop de vertegenwoordigers van de basis van de vakbond de grote beleidslijnen bepalen die de bestuurlijke instanties moeten volgen. Die bestuurlijke instanties zijn het federaal bestuur, het uitvoerend bestuur en het federaal secretariaat.

De leden van het federaal secretariaat en hun bevoegdheden