Het federaal secretariaat

De leden van het federaal secretariaat zijn de federale vakbondssecretarissen. Zij worden verkozen door het Statutair Congres. Zij zijn verantwoordelijk voor de verschillende sectoren die in de Algemene Centrale van het ABVV verenigd zijn en staan dus in voor het sectorale overleg met de werkgevers. 

Naast de 8 federale vakbondssecretarissen maken ook de voorzitter en de algemeen secretaris van de centrale deel uit van het federaal secretariaat. Zij voeren de afspraken en beslissingen uit, zij coördineren het dagelijks werk van de organisatie.

Werner Van Heetvelde

Geoffrey Goblet

Gianni De Vlaminck

Annelies Deman

Arnaud Levêque

Issam Benali

Sébastien Dupanloup

Andrea Della Vecchia

Koenraad Maertens

Benjamin Wery