Campagnes

bacquelaine

Pensioenregeling zware beroepen: werknemers verdienen beter | Het ABVV wil dat de regering, zoals beloofd, een rechtvaardige compensatie voorziet voor werknemers in belastende werkomstandigheden.

Lees meer

malade

Nieuw re-integratiebeleid voor langdurig zieken | De regering heeft een nieuw re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

Lees meer

dumping

Stop Social Dumping | Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie. Dit moet stoppen.

Lees meer

 

fonds-demo

Demografiefonds Chemie | Werkbaar werk is voor de Algemene Centrale - ABVV een absolute prioriteit. En dat is ook zo in de Chemie. Daarom werd onder impuls van het ABVV via een sectorale cao het demografiefonds opgericht. Per jaar gaat er zo’n 18 miljoen euro naar dit fonds.  In elk chemiebedrijf –groot of klein- kunnen de werkgever en de werknemers samen concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Het fonds betaalt de kosten ervan.

Lees meer

autrement

Samen kan het anders | We moeten langer en flexibeler werken, zeggen ze. We moeten een extra steentje bijdragen om de samenleving draaiende te houden. Maar ís dat wel zo? Helemaal niet. Dat is een kwestie van keuzes. Door te kiezen voor alternatieven, bouwen we een samenleving waar het goed leven
is voor iedereen. Ontdek hoe het anders kan.

Lees meer